Heraeus

heraeus 1gr

Zlatna poluga 1 g

CENA: 10.000,00

heraeus 2gr

Zlatna poluga  2 g

CENA: 19.300,00

heraeus5gr

Zlatna poluga  5 g

CENA: 42.500,00

heraeus10-2gr

Zlatna poluga 10 g

Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

heraeus20-2gr

Zlatna poluga 20 g

Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

heraeus 1oz

Zlatna poluga 1 Unza

Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

heraeus 50-2 gr

Zlatna poluga 50 g

Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.