Dijamant u blisteru


Dijamant u blisteru

Poklonite blister – dragoceni dijamant koji možete prilagoditi ličnosti osobe kojoj je namenjen i povodu kojim joj se daruje