Otkup

Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1gr

Zlatna poluga 1 g

CENA: 8.860,00

A-H-2gr.jpg-2

Zlatna poluga  2 g

CENA: 17.250,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga  5 g

CENA: 38.700,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 10 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-20gr.jpg-3

Zlatna poluga 20 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-OZ.jpg-3

Zlatna poluga 1 Unza


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-50gr.jpg-3

Zlatna poluga 50 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-100gr.jpg-3

Zlatna poluga 100 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-250gr.jpg-2

Zlatna poluga 250 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-500gr

Zlatna poluga 500 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1kg

Zlatna poluga 1000 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1unca philharmoniker5

Philharmoniker 1 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_2_oz_au_av

Philharmoniker 1/2 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_4_oz_au_av

Philharmoniker 1/4 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_10_oz_au_av

Philharmoniker 1/10 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 24.500,00

4fach-dukaten-av

Franc Jozef četverostruki

CENA: 100.000,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 1 g

CENA: 8.860,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 2 g

CENA: 17.250,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 5 g

CENA: 38.700,00

A-H-2gr.jpg-2

Zlatna poluga 10 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-20gr.jpg-3

Zlatna poluga 20 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-OZ.jpg-3

Zlatna poluga 1 unca


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-50gr.jpg-3

Zlatna poluga 50 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-100gr.jpg-3

Zlatna poluga 100 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-250gr.jpg-2

Zlatna poluga 250 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-500gr

Zlatna poluga 500 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1kg

Zlatna poluga 1000 g


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1unca philharmoniker5

Philharmoniker 1 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_2_oz_au_av

Philharmoniker 1/2 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_4_oz_au_av

Philharmoniker 1/4 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_10_oz_au_av

Philharmoniker 1/10 unca zlata


Otkupne cene su izražene u eurima, otkup se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 24.500,00

4fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 100.000,00