Cene

Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1gr

Zlatna poluga 1 g

CENA: 10.000,00

A-H-2gr.jpg-2

Zlatna poluga  2 g

CENA: 19.300,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga  5 g

CENA: 42.500,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 10 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-20gr.jpg-3

Zlatna poluga 20 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-OZ.jpg-3

Zlatna poluga 1 Unza


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-50gr.jpg-3

Zlatna poluga 50 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-100gr.jpg-3

Zlatna poluga 100 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-250gr.jpg-2

Zlatna poluga 250 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-500gr

Zlatna poluga 500 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1kg

Zlatna poluga 1000 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

10

Zlatna poluga 10 x 1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

20

Zlatna poluga 20 x 1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

50

Zlatna poluga 50 x 1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1unca philharmoniker5

Philharmoniker 1 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_2_oz_au_av

Philharmoniker 1/2 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_4_oz_au_av

Philharmoniker 1/4 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_10_oz_au_av

Philharmoniker 1/10 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 29.500,00

4fach-dukaten-av

Franc Jozef četverostruki

CENA: 109.000,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 1 g

CENA: 10.000,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 2 g

CENA: 19.300,00

A-H-5gr.jpg-3

Zlatna poluga 5 g

CENA: 42.500,00

A-H-2gr.jpg-2

Zlatna poluga 10 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-20gr.jpg-3

Zlatna poluga 20 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-OZ.jpg-3

Zlatna poluga 1 unca


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-50gr.jpg-3

Zlatna poluga 50 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-100gr.jpg-3

Zlatna poluga 100 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-250gr.jpg-2

Zlatna poluga 250 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-500gr

Zlatna poluga 500 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

A-H-1kg

Zlatna poluga 1000 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

10

Zlatna poluga 10×1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

20

Zlatna poluga 20×1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

10

Zlatna poluga 50×1 g


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1unca philharmoniker5

Philharmoniker 1 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_2_oz_au_av

Philharmoniker 1/2 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_4_oz_au_av

Philharmoniker 1/4 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

2021_1_10_oz_au_av

Philharmoniker 1/10 unca zlata


Cene su izražene u eurima, prodaja se vrši u dinarima po srednjem kurus Narodne banke Srbije +1 dinar iznad kursa na dan kupovine.

1fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 29.500,00

4fach-dukaten-av

Franc Jozef jednostruki

CENA: 109.000,00